Sint Anthonis: 0485-383611

Eindhoven (Son): 040-7820192

Beek en Donk: 0492-780162

welkom

Sint Anthonis:
(0485) 383611

Eindhoven (Son):
(040) 7820192

Beek en Donk:
(0492) 780162

HTB gaat samen verder met Kempen Küppers

HTB accountants & adviseurs gaat samenwerken met Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs. Beide organisaties zetten daarmee de volgende stap in de groei en ontwikkeling van hun onderneming. Vanaf 1 januari 2024 gaat Kempen Küppers verder onder de vlag van ‘HTB accountants & adviseurs’. De nieuwe combinatie biedt de ondernemingen nog meer continuïteit en een verbreding van kennis en specialismen. Hans van den Hoogenhoff, lid van de directie van HTB, noemt deze stap een warme uitbreiding van een mooi team financieel specialisten: “Er zit overlap in het geografisch werkgebied en de sectoren waarvoor we werkzaam zijn. Dat levert nog meer continuïteit en kennis op. Ook voor onze opdrachtgevers.”

Team

“Dit sluit buitengewoon goed aan op de richting die we met HTB op willen,” legt Van den Hoogenhoff uit, “weloverwogen groei, waarbij de overeenkomsten in waarden en de persoonlijke benadering leidend zijn, maar wel met oog op een toekomstbestendige organisatie.”
Vanaf 1 januari 2024 zal het team bestaan uit ongeveer 50 accountants, fiscalisten, bedrijfsadviseurs en ondersteunend personeel verspreid over 4 vestigingen: Best, Sint Anthonis, Deurne en Beek en Donk. Vanuit deze vestigingen biedt HTB haar opdrachtgevers dienstverlening op het gebied van accountancy, fiscaal advies, bedrijfsadvies en salarisadministratie.

Visie vanuit vertrouwen

De historie van de kantoren gaat al meer dan 30 jaar terug, zowel in Best als in Sint Anthonis. Van oudsher voorzien beide organisaties zowel ondernemers als particulieren van weloverwogen en gedegen advies op basis van kennis en ervaring. Met de kracht om kansen te zien en te benutten. Door uitbreiding van de capaciteit krijgt het team de ruimte en mogelijkheden om alle nieuwe en bestaande opdrachtgevers de persoonlijke dienstverlening te bieden met ‘Visie vanuit vertrouwen’. Met de vertrouwde kwaliteit en deskundigheid, maar met de energie, dynamiek en inspiratie van een groeiende onderneming.

Foto: managementteam HTB + KK: Maikel van Krugten, Ellen Kuijpers, Harm de Kleynen, Erik Nabuurs, Hans van den Hoogenhoff, Hans Geurts (v.l.n.r.)

 

Bespaar geld op meerdere belastingen

In de eerste acht weken van het nieuwe jaar ontvangt u van uw gemeente de aanslag OZB met daarbij de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt als grondslag gebruikt voor diverse belastingen en daarom is het belang van een correcte waarde groot. Een verlaging van de WOZ-waarde kan vele euro’s aan belasting schelen.


Bespaar op

 • OZB E (Onroerendezaakbelasting voor de eigenaar);
 • OZB G (Onroerendezaakbelasting voor de gebruiker);
 • Aanslag door het waterschap;
 • Inkomstenbelasting (BOX 1);
 • Vennootschapsbelasting (afschrijving tot percentage van de WOZ-waarde);
 • Vermogensbelasting (BOX 3).

Gratis verlaging van de WOZ-waarde
Kempen Küppers werkt nauw samen met Previcus Vastgoed. Previcus is dé specialist op het gebied van WOZ-taxaties en de juridische afhandeling daarvan. Dagelijks helpen zij mensen gratis met het verlagen van de WOZ-waarde en het besparen op belastingen.

Gratis, hoe kan dat?

Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard betaalt de gemeente de kosten van Previcus. Is dit niet het geval, dan is dit het risico voor Previcus. Het kost u in beide gevallen niets.

Werkwijze

De specialisten van Previcus hebben de taxatietechnische kennis in huis om de waarde van uw pand correct vast te stellen. Daarnaast hebben zij de beschikking over juridische kennis, welke belangrijk is bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

Waarom Previcus

 • Direct financieel voordeel;
 • Bespaar geld, tijd en administratie;
 • Landelijk dekkend netwerk van taxateurs en juristen;
 • Kennis van alle gemeentelijke taxatiepakketten;
 • Te allen tijde toegang tot uw dossier en inzicht in de voortgang van het proces.
 • deel;
 • Bespaar geld, tijd en administratie;
 • Landelijk dekkend netwerk van taxateurs en juristen;
 • Kennis van alle gemeentelijke taxatiepakketten;
 • Te allen tijde toegang tot uw dossier en inzicht in de voortgang van het proces.

U kunt zich inschrijven via onderstaande link:

Formulier Previcus

Fiscaal actueel 2017 nr 2 staat online!

Nummer 2017-2 van het informatiebulletin dat uitgegeven wordt door Register Belastingadviseurs staat online!

Download hier

Aftrek negatieve inkomsten naar rato inkomen

Een zelfstandige, die niet in Nederland woont en inkomen in Nederland verwerft, heeft recht op aftrek van de negatieve inkomsten uit zijn eigen woning. Voorwaarde is dat de zelfstandige in zijn woonland geen inkomen heeft om een recht op aftrek van de negatieve inkomsten uit de woning geldend te maken. Heeft de niet-ingezeten zelfstandige ook inkomen uit andere landen dan Nederland op grond waarvan hij daar een recht op aftrek geldend kan maken, dan hoeft Nederland het recht op aftrek van negatieve inkomsten uit eigen woning slechts toe te kennen naar verhouding van het aandeel van het inkomen dat de zelfstandige in Nederland ontvangt.

Dat volgt uit een arrest van het Hof van Justitie EU. Gezien dat arrest is een eerdere uitspraak van Hof Amsterdam onjuist. Dat hof meende dat het is toegestaan om onderscheid te maken tussen een ingezetene met negatieve inkomsten uit eigen woning en een niet ingezetene met negatieve inkomsten uit eigen woning.

 
 
 

Het eerste jaar zijn alle adviesgesprekken voor nieuwe cliënten en starters kosteloos!

logo kempen kuppers 150