Sint Anthonis: 0485-383611

Eindhoven (Son): 040-7820192

Beek en Donk: 0492-780162

advisering

Sint Anthonis:
(0485) 383611

Eindhoven (Son):
(040) 7820192

Beek en Donk:
(0492) 780162

  • Home
  • Diensten
  • Advisering

Advisering

Of u nu een startende of ervaren ondernemer bent, elke dag opnieuw maakt u keuzes. Elke keuze kan bijdragen aan uw succes, maar kan ook een bedreiging vormen voor het voortbestaan van uw bedrijf. 

Bij belangrijke keuzes is deskundig advies onmisbaar. Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs is graag uw klankbord bij al uw vraagstukken:

Startersadvies

Wilt u een eigen onderneming beginnen en weet u niet goed waar te beginnen? Een goed begin is het halve werk! Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs kent de belangrijkste keuzes waar u voor staat en ondersteunt u om een goede start te maken.

Het eerste jaar zijn alle adviesgesprekken kosteloos.

Wij kunnen u helpen met: 

  • een goed ondernemingsplan
  • de eisen waaraan u moet voldoen voor de Kamer van Koophandel en de belastingdienst
  • de rechtsvorm die past bij uw situatie (eenmanszaak, vof, maatschap, bv)
  • een toegankelijke inrichting van uw financiële- en personeelsadministratie
  • contracten
  • verzekeringen

Internationale vraagstukken

De globalisering neemt steeds meer toe. Als ondernemer doet u wellicht al internationale zaken en heeft u misschien plannen voor het opzetten van een vestiging over de grens. U krijgt dan te maken met buitenlandse wet- en regelgeving en hoe zit het met de sociale verzekeringen voor werknemers die geheel of gedeeltelijk werken in het buitenland?

In ons netwerk beschikken wij over internationale specialisten die hier dagelijks mee bezig zijn en in samenwerking met onze adviseurs zorgen voor een optimale informatieoverdracht en efficiënte aanpak van uw vraag waardoor de communicatielijnen kort blijven.

 

Juridisch advies

De wet- en regelgeving is complex. Als ondernemer kunt u in juridische kwesties deskundige hulp vaak goed gebruiken. U hoeft lang niet altijd zelf een advocaat in te schakelen.

Wij beschikken over een netwerk van advocaten op alle rechtsgebieden die voor ondernemers van belang zijn. Deze advocaten werken efficiënt samen met onze accountants, belasting- en overnameadviseurs.

Huurovereenkomsten

Huurt u een bedrijfsruimte?

Wij kunnen u bijstaan en adviseren bij het aangaan van een huurovereenkomst, waardoor conflicten in een later stadium voorkomen worden. Dit vraagt een kleine investering maar kan u veel tijd, kosten en ergernis in de toekomst schelen. 

Contracten en algemene voorwaarden

Stelt u zelf contracten en algemene voorwaarden op en wilt u zeker weten dat er geen belangrijke zaken vergeten worden?

Wij helpen u graag en kunnen u ook bijstaan in het voeren van onderhandelingen.

Schuldsanering

Hard werken is helaas geen garantie dat uw bedrijf nooit financiële problemen krijgt. Kunt u rekeningen niet meteen betalen? Is uw winst lager dan begroot? Meestal is er een interne oorzaak, bijvoorbeeld een product dat niet goed in de markt ligt, te veel werknemers, te veel klanten die nog moeten betalen of een te duur pand.

Als u problemen in een vroeg stadium herkent, kunt u sneller hulp vragen en voorkomt u dat uw bedrijf echt in zwaar weer komt.

Herstructurering / reorganisatie

Komt uw onderneming om welke reden dan ook, toch in zwaar weer terecht, vraag dan al in een vroeg stadium advies van onze accountant. Wij hebben een brede ervaring bij het begeleiden van reorganisaties en werken samen met gespecialiseerde juristen.

Als u er vroeg bij bent, is de oplossing vaak minder ingrijpend.

Fusies en overnames

Bij fusies en overnames is het verstandig om specialistische hulp in te schakelen. Wij hebben ervaring met het hele traject, van de eerste gesprekken tot en met de ondertekening van de overeenkomsten en het passeren van de akten. Waar nodig schakelen we externe specialisten zoals juristen in.

Bedrijfsoverdracht

Denkt u er wel eens aan om uw bedrijf over te dragen aan uw kinderen, werknemers, management of derden? Voor u is dit een complexe en eenmalige gebeurtenis. Niet alleen omdat er in fiscaal / juridisch en financieel opzicht veel te winnen en te verliezen is, maar ook omdat emoties een belangrijke rol kunnen spelen. Een succesvolle overdracht begint al jaren voor de feitelijke overdracht en vraagt een goede voorbereiding en begeleiding.

Wij hebben alle kennis en ervaring in huis om u hierin bij te staan.

Huwelijkse voorwaarden

Mogelijk bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Een scheiding is privé al erg genoeg en mag de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar brengen. Maar wist u dat de huwelijkse voorwaarden verschillende varianten of clausules kent? Zo kan het periodieke verrekenbeding een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw bedrijf.

Wij kunnen uw huwelijkse voorwaarden regelmatig toetsen op de actualiteit. 

 

Deze advieslijst is nog lang niet volledig. Maar wat uw vraag ook is, wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op!

 
 
 

Het eerste jaar zijn alle adviesgesprekken voor nieuwe cliënten en starters kosteloos!

logo kempen kuppers 150