Sint Anthonis: 0485-383611

Eindhoven (Son): 040-7820192

Beek en Donk: 0492-780162

welkom

Sint Anthonis:
(0485) 383611

Eindhoven (Son):
(040) 7820192

Beek en Donk:
(0492) 780162

Disclaimer

Via deze website laten we u kennismaken met Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs. De informatie op deze website is algemeen en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor een persoonlijk advies verwijzen wij u graag naar de medewerkers van ons kantoor.

Rechten

De rechten over deze website en op alle publicaties waarvan u via deze website kennis kunt nemen, berusten bij Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik

Het is zonder schriftelijke toestemming van Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs niet toegestaan de inhoud van deze website, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie op deze website zorgvuldig samengesteld, maar kunnen niet voorkomen dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.
 
Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de website hiervan geheel vrij is. Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs  is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.
 
Deze website bevat hyperlinks naar andere internetsites die Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs niet zelf inricht of onderhoudt. Voor deze websites kunnen wij voor inhoud en toepassing geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 
De algemene voorwaarden van Kempen Küppers accountants & belastingadviseurs zijn door onze beroepsorganisatie NBA gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 6/2013.

 
 
 

Het eerste jaar zijn alle adviesgesprekken voor nieuwe cliënten en starters kosteloos!

logo kempen kuppers 150